Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

1. Serwis działający pod adresem www.meblegust.pl (dalej zwany Serwis) prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089493, NIP 9181745428, REGON 950411093, o kapitale zakładowym w wysokości 176.359.520 złotych opłaconym w całości, e-mail: brw@brw.com.pl nr telefonu + 48 84 685 02 00, fax + 48 17 717 30 10.

2. Zapoznanie się z niniejszą notą prawną jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

4. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu prosimy kierować na adres e-mail: bok@brwsa.com.pl lub telefonicznie pod numer  + 48 84 685 02 02.

5. Serwis został przystosowany do eksploatacji przy zastosowaniu w pełni zainstalowanych przeglądarek w systemie operacyjnym Windows Internet Explorer 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox 11.0 lub nowszej, Opera 11.0 lub nowszej, Chrome 11.0 lub nowszej, obecnych na polskim rynku w wersji stabilnej z włączoną obsługą, JavaScript i Cookies, ActiveX, Flash Player. Serwis został zoptymalizowany do oglądania go przy rozdzielczości ekranu 1280x720 pikseli. Przy innych ustawieniach korzystanie z serwisu będzie możliwe, ale może się to wiązać z pogorszeniem estetyki i funkcjonalności serwisu.

Ochrona praw autorskich

1. Zawartość Serwisu jest własnością firmy "BLACK RED WHITE" S.A. z siedzibą w Biłgoraju. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, znaków towarowych itp.) oraz do oznaczenia Serwisu (www.meblegust.pl) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

2. "BLACK RED WHITE S.A. na podstawie umowy dotyczącej rejestracji domeny internetowej www.meblegust.pl posiada wyłączne prawo do używania tej domeny.

3. Żadna część Serwisu nie może być wykorzystywana (w szczególności kopiowana, publikowana, umieszczania w Internecie, rozpowszechniana lub modyfikowana) bez uprzedniej pisemnej zgody "BLACK RED WHITE" S.A. Powyższe zastrzeżenie dotyczy w szczególności celów komercyjnych.

4. Majątkowe prawa autorskie do wzorów mebli prezentowanych w serwisie przysługują wyłącznie "BLACK RED WHITE" S.A. Wszelkie kopiowanie i powielanie projektów mebli jest zabronione.

 

Polityka Cookies

1. "BLACK RED WHITE" S.A. analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP Użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych. W trakcie poruszania się Użytkownika po Serwisie mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny ze strony Użytkownika (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Użytkownika) z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www, czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków, tzw. "clickstream data"). Używana przez Użytkownika przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej poprzednio czy adres IP oraz wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez komputer Użytkownika. Niniejsza witryna może również pobierać anonimowe informacje z komputera Użytkownika za pośrednictwem plików cookie oraz znaczników internetowych ("Internet tags") lub sygnalizatorów www. Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała, gdy przesyłany jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać.

2. "BLACK RED WHITE" S.A. informuje, że korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (wykorzystujemy pliki cookies). Wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii przez "BLACK RED WHITE" S.A. lub podmioty trzecie, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, może w każdym momencie zostać zmieniona w ustawieniach przeglądarki. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. 3.W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu "BLACK RED WHITE" S.A. gromadzi wyżej wskazane dane wyłącznie do celów statystycznych oraz w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi Serwisu i www.meblegust.pl.

Opisy i zdjęcia produktów. Ceny

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zamieszczone na stronie Serwisu kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów pełnią funkcję reklamową i informacyjną, i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. W ramach Serwisu nie jest prowadzona sprzedaż towarów prezentowanych w Serwisie.

2. Kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć produktów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z ustawień monitora.

3. Ukazane na zdjęciach w Serwisie elementy dekoracyjne nie wchodzą w skład produktów i nie są wliczone w ich cenę.

4. Wszystkie ceny podawane w Serwisie to ceny sugerowane przez producenta i nie są one wiążące dla sprzedawców detalicznych. Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują Kosztów dostawy.

Zastrzeżenia.

1. Serwis może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej Noty Prawej. "BLACK RED WHITE" S.A. zachęca Użytkowników do zapoznawania się z treścią odpowiedniej noty klub regulaminu w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

2. "BLACK RED WHITE" S.A. zapewnia by Serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie będzie także zawierać treści pornograficznych, niemoralnych bądź uważanych za nieetyczne. Umieszczanie takich treści lub odnośników do nich w Serwisie przez Użytkowników jest zakazane, i będą one niezwłocznie usuwane z Serwisu.

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych powyżej, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. "BLACK RED WHITE" S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania lub uzupełniania wszelkich elementów oraz informacji zawartych w Serwisie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. "BLACK RED WHITE" S.A. będzie informować o dokonanych zmianach.